שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

לחברת נצר השרון בע"מ דרוש/ה יועץ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת חברה

לתשומת ליבכם מועד ההגשה הוארך

לחברת נצר השרון בע"מ

דרוש/ה

יועץ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת חברה

נצר השרון היא חברה ממשלתית ביטחונית שעיקר עיסוקה בפרויקטים  בתחום איכות הסביבה והתשתיות. היוע צ/ת המשפטי /ת שיבחר/תיבחר  למשרה יידרש /תידרש ללוות משפטית את הפרויקטים כאמור .

להלן תנאי הסף המצטברים:

  • בעל/ת תואר אקדמי במשפטים
  • רישיון עריכת דין בתוקף
  • חברות בלשכת עורכי הדין בישראל
  • בעל/ת ניסיון מקצועי מוכח של 5 שנים לפחות, בעבודה מעשית  כעורך/ת דין.
  • בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות בליטיגציה אזרחית מסחרית.  • בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות ב עריכת חוזים.

ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה, בין בעצמה, ובין באמצעות חברת  השמה למועמדים פוטנציאלים להשתתף בהליך האיתור. הועדה תזמן את  המועמדים הסופיים לראיון. ועדת האיתור שומרת את הזכות לשלוח  מועמדים סופיים למבחני התאמה וכן לפנות לממליצים ולאנשי קשר.

המועמד /ת שיבחר/ תיבחר יידרש/ תידרש לעבור הליך של סיווג ביטחוני  כתנאי לאיוש המשרה.

את המועמדות יש להגיש באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי מועמד/ת  לתפקיד יועץ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת חברה", אליו יצורפו כל התעודות,  האישורים והמסמכים המבוקשים בו. לקבלת השאלון יש לפנות לקישור:  www.netzer-hasharon.co.il

הגשת מועמדות באמצעות קורות חיים בלבד ללא צירוף "שאלון למילוי על  ידי מועמד/ת לתפקיד יועץ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת חברה", כשהוא מלא  וחתום, לא תיבחן.

את מסמכי המועמדות יש לשלוח עד ליום ב' ה-31/10/2022 בשעה 12:00  לדואר אלקטרוני: drushim@keinan-sheffy.co.il בציון מספר משרה: 2616 ושם  המשרה- יועץ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת חברה חברת נצר השרון בע"מ. לא  תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או פקס.

הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות על פיו להורדת השאלון המלא

בודק...