שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של נצר השרון

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של נצר השרון בע"מ, ח.פ: 520036369 (להלן – "נצר השרון").

כל צפייה, גלישה, הורדה, פנייה, השארת פרטים או כל שימוש או פעולה אחר באתר האינטרנט של נצר השרון, בכתובת  https://netzer-hasharon.co.il (להלן – "שימוש" ו-"האתר"), כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו (וכן בתקנון האתר) במלואם. [תום גביש – נא להוסיף לינק לתקנון]

אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק מיד את הגלישה באתר והימנע מכל שימוש אחר באתר.

בכל שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר וכן הסכים לתקנון האתר ולמדיניות פרטיות זו על כל תנאיהם.

מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, יחיד ורבים, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

מדיניות הפרטיות המעודכנת מפורסמת באתר. נצר השרון תעדכן את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. לא תהיה לך (לרבות כל גורם מטעמך) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי נצר השרון בשל כך. אנא הקפד לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש אוגוסט 2022.

סוגי המידע שאנחנו אוספים

 1. נצר השרון תאסוף, תפיק, תעבד, תשמש ותשמור (להלן – "תעבד") במאגר המידע שברשותה, מידע בקשר לגולשים ולמשתמשים אחרים באתר.  
 2. אתה מאשר ומסכים לכך, שנצר השרון תעבד מידע בקשר אליך, לרבות מידע שיימסר על-ידך באתר, וכן מידע שייאסף או יופק במסגרת הגלישה ויתר השימושים באתר, או כל פעילות אחרת שקשורה לאתר, ולרבות בין היתר: פרטים אישיים, שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, מספר פקסימיליה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מידע שאתה מוסר במסגרת האתר, היסטוריית גלישה וביקורים באתר, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, פעולות שבוצעו, סוג דפדפן, הגדרות תצוגה, נתוני מערכת, שפה, אזור זמן, כתובות IP, נתוני מכשיר וחיבור, לרבות מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI), פרטי ספק שירותי אינטרנט, וכדומה  (להלן – " המידע").
 3. אין חובה חוקית למסור מידע, או להסכים למסירת, עיבוד או לכל שימוש אחר במידע.
 4. בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולעיבוד, מסירה והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע, כמפורט במדיניות זו. 
 5. ייתכן שנקבל מידע אודותיך, ממפרסמים, שותפים-עסקיים, או רשתות חברתיות (לרבות תמונות, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ונתונים נוספים בהתאם להסכמות שבינך ובין אתרי הרשתות החברתיות, וכן כל מידע אחר כהגדרתו במדיניות פרטיות זו).

המטרות והשימושים במידע  

 • נצר השרון תשמור ותחזיק את המידע, במאגר מידע אחד או יותר.
 • נצר השרון רשאית לעבד את המידע, להחזיק בו, ולעשות בו שימוש, למטרות שיווק ומכירות, מתן הטבות, דיוור ישיר, מתן שירותים, פניה וזיהוי, תפעול ושיפור האתר והשירותים הניתנים באמצעותם, מניעת הונאה ותרמית, אכיפת התקנון ושמירה על כל דין, שיפור חווית השימוש באתר, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, אפיון, בקרה, ומחקר סטטיסטי וכן לצרכי פרסום ושיווק – ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

דיוור ישיר והודעות פרסומיות

 • אתה מסכים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים, דברי פרסומת, הודעות על מבצעים, הודעות על שינוי בשירות ו/או שינוי באתר וכל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של נצר השרון – באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד – "דיוור פרסומי").
 • ככל שאינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי, אתה רשאי לבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת פרסומת אלקטרונית, ו/או באמצעות פניה אלינו, בעל-פה או בכתב לכתובת: שדרות ביאליק 64, ת.ד. 112, רמת השרון 471002 או בטלפון מספר: 03-5485739. בהתאם לבקשה, נצר השרון תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לבקשתך, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

עוגיות (Cookies), מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים

 1. האתר כולל שימוש ב-"עוגיות" ("Cookies", מחרוזות של אותיות ומספרים המשמשות לאגירת מידע, ונשמרות בזיכרון המחשב של המשתמש), "משואות רשת" ("web beacons") פיקסלים, ומערכות וטכנולוגיות נוספות לאיסוף מידע, ולניטור הגלישה והפעילות באתר (להלן וביחד – "המערכות").
 2. מערכות אלו אוספות ומפיקות מידע אודות המשתמשים במידע, לצורך ניטור הרגלי הגלישה באתר, משך הזמן ששהית באתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר,  וכן לצרכי פרסום ושיווק, התאמת העדפות אישיות, התאמה אישית של תכנים ומודעות פרסומת של צדדים שלישיים, שיפור חווית הגלישה באתר, וכן לכל מטרה אחרת שמפורטת במדיניות פרטיות זו. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלתם של אמצעים ותוכנות אלו.
 3. חלק מהמערכות הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה, הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.
 4. חלק מהמערכות שפועלות באתר, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת השירותים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים במערכות או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
 5. ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש במערכות (חלקן או כולן), על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. ייתכן שנטרול השימוש במערכות יפגע באפשרותך להשתמש באתר (כולו או חלקו), וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתר.
 6. ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש ב- Cookies, על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. פירוט נוסף, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש, ניתן למצוא בלינקים להלן:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw
https://support.microsoft.com/he-il/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 1. אחת מהמערכות שפועלות באתרים, הינה .Google Analytics  לפירוט נוסף ניתן לעיין בקישורים: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, https://policies.google.com/privacy?hl=iw; לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 2. ניתן להשתמש באתר, באמצעות קישור של חשבון הפייסבוק או של חשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, או שרשתות חברתיות אלו יאספו מידע אודותיך ויעשו בו שימוש, הכל בהתאם לתקנון והפרטיות של רשתות חברתיות אלו, ובהתאם להרשאות שקבעת בחשבונותיך.

העברת מידע לגורמים נוספים

 1. אתה מסכים לכך, שלצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, נצר השרון רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, רשתות, חברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לישראל (לרבות שירותי ענן), וגופים וגורמים נוספים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, נצר השרון לא תישא באחריות מכל סוג שהיא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.
 2. ייתכן שנעביר מידע לצדדים שלישיים, גם במקרים אלו: במקרה שתפר את תקנון האתר ו/או את תנאי מדיניות הפרטיות ; במקרה שתבצע כל פעולה הנחזית כמנוגדת לדין ; במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבין נצר השרון, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראות רגולטוריות, המורות לנו למסור את המידע ; במקרה שנצר השרון תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, או שתתמזג עם גוף אחר, או שפעילותה תתמזג עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 3. הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע, הינם: שותפי המסחר והתוכן שלנו, ספקי השירותים והיועצים השונים שלנו, גורמים שערכאה שיפוטית או גוף רגולטורי כלשהו, יורו להעניק להם גישה למידע, וכן כל גורם שירכוש את פעילותה של נצר השרון, או יתמזג עם נצר השרון, ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו.
 4. בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל, העברת המידע תבוצע בהתאם לתנאי החוק ולמדיניות זו.

עד מתי נשמור את המידע אודותיך

 • נצר השרון תשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתר ותעשה פעולות בקשר לאתר, ולאחר מכן לצורך ניהול תהליכים בקשר לאתר, ומשלוח דיוור פרסומי, בהתאם לתנאיה של מדיניות פרטיות זו.
 • כמו-כן, נצר השרון תשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותיה המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותקנון האתר. 

זכויות המשתמשים באתר

 • בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), אתה זכאי לפנות לנצר השרון ולבקש לעיין במידע מזוהה שנאסף אודותיך ומוחזק במאגרי המידע של נצר השרון. יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש).
 • אם אתה מעוניין שמידע מזוהה בקשר אליך יתוקן או יימחק (אם יתברר כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), או מעוניין לעיין במידע מזוהה, או להודיע על הסרת הסכמתך לקבלת מידע שיווקי, פרסומות או דיוור ישיר, אתה מוזמן לפנות לנצר השרון באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מופיעים מטה. במידה שנצר השרון תסרב לבקשה, תימסר לך הודעה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן – "התקנות"). על החלטה זו של נצר השרון, אתה רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום, בהתאם לתקנות.
 • גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך תאימות לכל דין, עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של התקנון ומדיניות הפרטיות.

אבטחה והגנה על המידע

 • נצר השרון מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של נצר השרון, אולם אין בהם בטחון מוחלט. נצר השרון אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי, ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתר ומערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי משתמשים באתר. נצר השרון לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.
 • לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או בתכנים הקשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הגלישה וכל שימוש אחר באתר, הינם באחריותך בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.
 • נצר השרון לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך באתר או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביכם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

יצירת קשר

 • אתה מאשר ומסכים לקבל כל פנייה והודעה, בעל-פה ו/או בכתב, מנצר השרון ו/או מכל גורם אחר הקשור לאתר, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, באמצעות פרטי הקשר שהזנת לאתר.
 • 31.                                                         בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע, ניתן ליצור קשר עמנו, בטלפון: 03-5485739, במייל:Orilia.peretz@netzer-hasharon.com , או בכתובת: שדרות ביאליק 64, ת.ד. 112, רמת השרון 471002.   
בודק...