שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

תחומי פעילות

שיקום קרקע

כחלק מתהליך הטיפול בקרקע, נצר השרון מבצעת פעולות לשיקום הקרקע על מנת להפחית את ריכוזי המזהמים בקרקע וגזי הקרקע לרמה המותרת על פי ערכי הסף, שנקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה או במסגרת סקר סיכונים לקביעת ערכי מטרה מבוססי סיכון. פעולות השיקום מבוצעות לאחר סיום שלב אפיון האתר באמצעות ביצוע סקרי קרקע וגזי קרקע. השיקום יכול להתבצע במגוון טכנולוגיות, אם זה באתר עצמו ללא ביצוע חפירת הקרקע (In-Situ) או באמצעות חפירת הקרקע המזוהמת וטיפול בה באתר עצמו (On-Site) או באתרים מורשים מחוץ לאתר (Ex-Situ).

חקר קרקע

חברת נצר השרון מנהלת את כל שלבי האפיון של אתר החשוד בזיהום, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, לרבות ביצוע סקרים היסטוריים, סקרי קרקע, סקרי גז אקטיבי ופאסיבי. הפרויקטים כוללים פעילויות מקדימות של איתור תשתיות תת קרקעיות, איתור נפלים, חישוף צמחיה, מדידות ועוד, וכן תיאום הדוק עם מפעלי אלביט הפועלים בשטח, לרבות תיאומים תפעוליים, ביטחוניים, בטיחותיים וסביבתיים.

פינוי מבנים, תשתיות וציוד ממתחמים תעשייתיים

נצר השרון מנהלת פרוייקט פינוי מתחמי התעשייה הצבאית לשעבר עם סיום ופינוי הפעילות התעשייתית באתרים. הפרוייקטים כוללים מיפוי המבנים ותכולתם, עריכת תוכניות פינוי כלליות ומפורטות לביצוע נטרול סיכונים, טיהור פירוק ופינוי מבנים, ציוד ותשתיות לרבות תת״ק מזוהמים, באופן הבטיחותי והסביבתי ביותר. המתחמים המפונים כוללים: מבנים מורכבים בהם התבצעה פעילות רבת שנים ליצור חומרים מסוכנים לרבות חומרי נפץ, תשתיות תת קרקעיות, צנרות, מיכלים, אסבט ועוד.

טיהור מבנים, תשתיות
וציוד מזוהמים בחומ"ס

נצר השרון מנהלת פרוייקט פינוי מתחמי התעשייה הצבאית לשעבר עם סיום ופינוי הפעילות התעשייתית באתרים. הפרוייקטים כוללים מיפוי המבנים ותכולתם, עריכת תוכניות פינוי כלליות ומפורטות לביצוע נטרול סיכונים, טיהור פירוק ופינוי מבנים, ציוד ותשתיות לרבות תת״ק מזוהמים, באופן הבטיחותי והסביבתי ביותר. המתחמים המפונים כוללים: מבנים מורכבים בהם התבצעה פעילות רבת שנים ליצור חומרים מסוכנים לרבות חומרי נפץ, תשתיות תת קרקעיות, צנרות, מיכלים, אסבט ועוד.

חקר וניטור מי תהום

חברת נצר השרון מנהלת פרוייקטים לאיפיון וניטור מי תהום בעלי פוטנציאל לזיהום באתרי תעש הפעילים. העבודות מבוצעות באמצעות חברות מקצועיות בתחום ובהתאם להנחיות רשות המים. במסגרת הפרוייקטים מותקנות בארות ניטור לעומקים משתנים ומבוצע ניטור תקופתי לבדיקת ריכוזי המזהמים במי התהום. הפרוייקטים מבוצעים באתרים פעילים, דבר המחייב סינכרון ותיאום מלא עם הגורמים הפעילים באתר בהיבטי תפעול, ביטחון, בטיחות וסביבה, וכן ביצוע עבודות נילוות כגון איתור תשתיות, חישוף צמחיה, הסרת מפגעי בטיחות ,אסבסט ועוד.

שיקום מי תהום

חברת נצר השרון מנהלת פרויקטים לשיקום מי תהום מזוהמים באתרי תעש הפעילים. הפרויקטים מבוצעים בשיטת BOT, לפיה יבחר זכיין אשר יקים מתקן לטיפול במי תהום ותשתיות נלוות ויתפעל אותו במשך תקופת הזיכיון. הפרויקטים מבוצעים באתרים פעילים דבר המחייב סינכרון ותיאום מלא עם הגורמים הפעילים באתר בהיבטי תפעול, ביטחון, בטיחות וסביבה.

בודק...