שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

אודות נצר השרון

אודות נצר השרון

חברת נצר השרון, היא חברה ביטחונית ממשלתית, המהווה מוקד ידע לאומי להכשרת קרקעות שעליהן פעלו מפעלים ביטחוניים לייעודן האזרחי ולאכלוס תושבים ביישוב עירוני.

המשימה הלאומית של החברה, הוא  לבצע עבודות שיקום ופינוי במתחם תעשייתי בטחוני פעיל המעסיק אלפי עובדים בפעילות המאפשרת רציפות תפקודית כולל עיסוק בחומרי  נפץ, תוך עמידה בלוחות הזמנים  שנקבעו ע"י משרדי הביטחון והאוצר להעתקת מפעלי תעש ברמת השרון לנגב ומפעל תעש בטירת הכרמל ליוקנעם.

החברה פיתחה התמחות ייחודית להסבת מתחמים ותעשיות ביטחוניות שפונו ושיפונו, המוגדרים כאינם כשירים למגורים ומסחר, באמצעות טיהור, פינוי והריסה של תשתיות, קווי יצור ומבנים עם תכולה של חומרים נפיצים וחומרים מסוכנים תוך נטרול סיכונים לאדם ולסביבה, וכן לטפל בזיהומי קרקע ומי תהום בהם שאריות של חומרים מסוכנים וחומרי נפץ.

נצר השרון מיישמת אתגר לאומי משמעותי, לקראת מעברו המתקרב של מפעל תעש מרמת השרון לרמת בקע שבנגב, להכשרת קרקעות המפעל בשטח של כ -6000 דונם, עבור רשות מקרקעי ישראל, לבניית כ- 36,000 יחידות דיור במרכז הארץ. החברה מקיימת פעילות אינטנסיבית במפעלי התעשייה הצבאית לשעבר, ומבצעת מגוון עבודות לשיקום כלל הקרקעות שבהן פעלה התעשייה הצבאית בטירת הכרמל, בנצרת עילית (נוף הגליל), בקרית שמונה וברמת בקע. במתחם תעש ברמלה, מקימה החברה,  מתקן שאיבה וטיפול ייחודי מסוגו לשיקום מי תהום מזוהמים והכשרתם לשימוש חוזר להשקיית שטחי חקלאות.

נצר השרון עובדת בשיטת 'חצר בתוך חצר'. כאשר בין יתרונותיה של החברה ניתן למנות את כלל ההיתרים הביטחוניים בהיותה  גוף מונחה מלמ"ב במשרד הביטחון, בעלת רישיון עסק מהיחידה לרישוי מפעלים בטחונים ולכלל עובדיה סיווג ביטחוני. היתרונות הללו מאפשרים לחברה לבצע פעילות סדירה במתחמים מסווגים ופעילים ברציפות תפקודית.

לנצר השרון מומחיות ייחודית ומתודולוגית עבודה מוכחת, לרבות  איתור ופינוי של חומרי נפץ – תחמושת, נפלים ופסולת של מערך הייצור הביטחוני. נצר השרון ביצעה מספר פיילוטים של הריסת מבנים שבהם הוכחה המתודולוגיה של שיטת ההריסה והפינוי ללא סיכון חיי אדם והסביבה.

במתחם "אליהו" ברמת השרון, בשטח של 1,200 דונם  בקצה הדרום מערבי של  מפעל תעש, המיועד להוות את המתחם הראשון שישווק לבניה, כבר בוצעו מעל 1,000 קידוחי קרקע עד לעומק מי התהום (כ- 50 מטר) ואלפי אנליזות, לטובת מיפוי הזיהומים בקרקע. עבודה זו עדיין נמשכת וזאת לטובת תכנון וביצוע שיקומה המלא של הקרקע לקראת מסירתה לרשות מקרקעי ישראל.

 

בימים אלה בוחנת החברה טכנולוגיות לשיקום קרקעות מזוהמות בחומרי נפץ, באמצעות פיילוט ראשוני מסוגו באתר תעש ברמת בקע, במהלכו יודגמו היכולות הטכנולוגיות לטיפול בטיחותי בקרקעות מזוהמות בחומרים נפיצים לקראת בחירתה של הטכנולוגיה או שילוב הטכנולוגיות האופטימאליים.

חברת נצר השרון הינה מוקד ידע לאומי לטיפול בקרקעות של מתחמים ותעשיות ביטחוניות שהוסבו לייעודים אזרחיים. לחברה התמחות בשיקום קרקעות מזוהמות בחומרי נפץ ומזהמים אחרים, ובטיהור, פינוי והריסה של תשתיות, קווי ייצור ומבנים המכילים חומרים נפיצים וחומרים מסוכנים, תוך נטרול סיכונים, לצורך הכשרתה של הקרקע לאכלוס אזרחי. מיומנות זו הינה ייחודית לחברה.

נצר השרון מקיימת במתחמי חברת התעשייה הצבאית לשעבר פעילות אינטנסיבית של טיפול בקרקעות מזוהמות, לרבות שיקומם, באתרי החברה ברמת השרון, רמלה, טירת הכרמל, רמת בקע ומתחמים נוספים הפזורים בכל רחבי הארץ. החברה הציבה לעצמה אתגר לאומי של פינוי מבני התעשייה הצבאית ושיקום הקרקעות במתחם תעש השרון בשטח של אלפי דונם עבור רשות מקרקעי ישראל, לקראת מעברו המתקרב של מפעל אלביט לרמת בקע שבנגב והכשרת האתר לבניית עשרות אלפי יחידות דיור במרכז הארץ.

האתגר הגדול של החברה הוא לבצע עבודות שיקום ופינוי במתחם תעשייתי ביטחוני המייצר חומרי נפץ ופועל ברציפות תפקודית, כדי לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו במשרדי הביטחון והאוצר.

בין יתרונותיה של החברה אפשר למנות את יכולותיה לעבוד בשיטת "חצר בתוך חצר", את היותה בעלת רישיון עסק מהיחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים ואת העובדה שלכל עובדיה סיווג ביטחוני, נתונים המאפשרים פעילות סדירה במתחמים מסווגים ובצוותא בחצרות מפעלים פעילים.

לנצר השרון מומחיות ייחודית ומתודולוגיית עבודה מוכחת לנטרול, טיהור, פירוק, הריסה ופינוי של מבנים, תשתיות וציוד המזוהמים כתוצאה מפעילות של תעשיות ביטחוניות-צבאיות, כולל איתור ופינוי של חומרי נפץ – תחמושת, נפלים ופסולת של מערך הייצור הביטחוני. הפינוי כולל מתחמים ותשתיות ייצור המכילים תחמושת ונפיצים מכל סוג וחומ"ס אחרים, לרבות שטחי עיבוד ואחסון של חומרי נפץ ומפעלים להרכבת מערכות נשק נפיצות – וכל זאת תוך נטרול סיכונים ובבטיחות מקסימלית. לקראת המשימה בוצעו מספר פיילוטים של הריסת מבנים, לרבות הטיפול בציוד שבמבנים, שבהם אוחסנו חומרים נפיצים וחומרים מסוכנים אחרים, וכך הוכחה המתודולוגיה של שיטת ההריסה והפינוי ללא סיכון חיי אדם והסביבה.

במתחם "אליהו" באתר תעש השרון בשטח של 1,200 דונם, אשר נקבע כמתחם הראשון בתעש השרון שישווק לבנייה, כבר בוצעו על ידי נצר השרון מאות קידוחי דיגום עד לעומק מי התהום (כ-50 מטר) ואלפי אנליזות לטובת מיפוי הזיהומים בקרקע. עבודה זו עדיין נמשכת וזאת לטובת תכנון וביצוע שיקומה המלא של הקרקע לקראת מסירתה לרשות מקרקעי ישראל.
במקביל בוחנת נצר השרון טכנולוגיות לשיקום קרקעות מזוהמות בחומרי נפץ. במסגרת זו נערכת החברה לביצוע פיילוט ראשוני מסוגו בארץ, שיבוצע באתר החברה בדרום הארץ ובמהלכו יודגמו היכולות הטכנולוגיות לטיפול בטיחותי בקרקעות מזוהמות בחומרים נפיצים לקראת בחירתה של הטכנולוגיה או שילוב הטכנולוגיות האופטימלי לביצוע השיקום.

בימים אלה, אנו נערים לפרסום מכרז בשיטת B.O.T לבחירת זכיין להקמת מתקן שאיבה וטיפול ייחודי מסוגו לשיקום מי תהום מזוהמים והכשרתם לשימוש חוזר להשקיית שטחי חקלאות, עבור רשות המים, במפעל תעש באזור רמלה.כחברה קטנה, הפועלת בלוחות זמנים קצרים במיוחד, יש לנו המומחיות, הידע והיכולות לטפל בזיהומים ובמפגעים של כלל התעשייה הביטחונית במדינה, ואנו נכונים לכל אתגר ולכל פרויקט בתחומי ההתמחות של החברה. בעתיד, נשאף לטפל בכל מתחם תעשייתי ברחבי הארץ.

נצר השרון מתמחה בפינוי, חקירה
ושיקום של מתחמים ביטחוניים

נצר השרון (לשעבר: התעשייה הצבאית), הינה חברה ממשלתית ביטחונית, המתמחה בביצוע פרויקטים סביבתיים בשטחים שבהם נדרשים ידע ומומחיות ייחודים, כגון: ידע בטיפול במזהמים הייחודיים לתעשייה, נסיון בעבודה בתוך שטחי תעשייה ביטחונית פעילים, תוך התייחסות להיבטים מורכבים של בטיחות וביטחון הנובעים מכך.

אחד הפרוייקטים המרכזיים של החברה הינו הטיפול בקרקעות מתחם תעש השרון, המשתרע על שטח של כ-6,000 דונם במרכז הארץ.

המתחם צפוי להתפנות בשלביות והפעילות תועבר לאתר רמת בקע בנגב. באתר מבוצעים סקרי קרקע, גז קרקע וסקר סיכונים לצורך אפיון הזיהום וגיבוש תוכנית שיקום קרקע שתאפשר החזרת הקרקע לרמ"י ופיתוח אזרחי לצורכי מגורים ותעסוקה תעש השרון.

ביום 23 בדצמבר 2013 קיבלה ועדת השרים לענייני הפרטה החלטה בענין הפרטת התעשייה הצבאית לישראל.

החל מיום 1 בינואר 2016 החלה נצר השרון (לשעבר: התעשייה הצבאית) לפעול בהתאם למטרות חדשות שעיקרן חקר ושיקום מקרקעין, מי תהום ומים מזוהמים, הכל בהתאם להחלטה מח/1 של ועדת השרים לענייני הפרטה מיום 22 בנובמבר 2015.

תחומי פעילות עיקריים

* טיפול בקרקעות המזוהמות, לרבות במזהמים הייחודיים לתעשיות ביטחוניות (חומרים מסוכנים ונפיצים)
* ניטור וטיפול במי תהום מזוהמים, לרבות במזהמים הייחודים לתעשיות ביטחוניות
* ניטרול, ניקוי, פירוק, הריסה ופינוי מבנים, ציוד ותשתיות מזוהמים בחומרים מסוכנים ונפיצים
* טיפול באסבסט
* פעילות שיורית של התעשייה הצבאית- במסגרת העברת הפעילות העיסקית של התעשייה הצבאית לחברת תעש מערכות, נותרה החברה אחראית לטיפול במספר נושאים בקשר עם פעילות העבר של התעשייה הצבאית.

כיום, נצר השרון הינה החברה הביטחונית היחידה שמבצעת פעילות סביבתית במתחמים ביטחוניים ובעלת כל הרגולציה הנדרשת לצורך פעילות בתוך מתחמים אלה, לרבות בתוך מתחמי תעש.

בודק...