שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

חקר וניטור מי תהום

חברת נצר השרון מנהלת פרוייקטים לאיפיון וניטור מי תהום בעלי פוטנציאל לזיהום באתרי תעש הפעילים. העבודות מבוצעות באמצעות חברות מקצועיות בתחום ובהתאם להנחיות רשות המים. במסגרת הפרוייקטים מותקנות בארות ניטור לעומקים משתנים ומבוצע ניטור תקופתי לבדיקת ריכוזי המזהמים במי התהום. הפרוייקטים מבוצעים באתרים פעילים, דבר המחייב סינכרון ותיאום מלא עם הגורמים הפעילים באתר בהיבטי תפעול, ביטחון, בטיחות וסביבה, וכן ביצוע עבודות נילוות כגון איתור תשתיות, חישוף צמחיה, הסרת מפגעי בטיחות ,אסבסט ועוד.

תעש טירת הכרמל

אתר הממוקם דרומית לחיפה בו מתקיימת מזה שנים רבות פעילות של התעשייה הצבאית (כיום אלביט מערכות), נצר השרון מבצעת חקר וניטור מי תהום מזוהמים באתר וסביבתו. הפרויקט כולל ביצוע עשרות קידוחי ניטור לעומקים משתנים כהכנה לביצוע סקר סיכונים והכנת תכנית שיקום.

אתר באיזור השפלה

אתרים פעילים בהם נצר השרון מבצעת חקר וניטור מי תהום מזוהמים. הפרוייקט כולל קידוחי ניטור עמוקים.

דוגמאות לאתרים בהם מנהלת נצר השרון פרויקטים בתחום ניטור מי תהום

אתר באיזור השפלה
אתרים פעילים בהם נצר השרון מבצעת חקר וניטור מי תהום מזוהמים באתר הפרויקט כולל קידוחי ניטור עמוקים.

אתר באיזור השפלה

אתרים פעילים בהם נצר השרון מבצעת חקר וניטור מי תהום מזוהמים באתר הפרויקט כולל קידוחי ניטור עמוקים.
תעש טירת הכרמל
אתר הממוקם דרומית לחיפה בו מתקיימת מזה שנים רבות פעילות של התעשייה הצבאית (כיום אלביט מערכות), נצר השרון מבצעת חקר וניטור מי תהום מזוהמים באתר וסביבתו. הפרויקט כולל ביצוע עשרות קידוחי ניטור לעומקים משתנים כהכנה לביצוע סקר סיכונים והכנת תכנית שיקום.

תעש טירת הכרמל

אתר הממוקם דרומית לחיפה בו מתקיימת מזה שנים רבות פעילות של התעשייה הצבאית (כיום אלביט מערכות), נצר השרון מבצעת חקר וניטור מי תהום מזוהמים באתר וסביבתו. הפרויקט כולל ביצוע עשרות קידוחי ניטור לעומקים משתנים כהכנה לביצוע סקר סיכונים והכנת תכנית שיקום.
בודק...