שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

חקר קרקע

חברת נצר השרון מנהלת את כל שלבי האפיון של אתר החשוד בזיהום, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, לרבות ביצוע סקרים היסטוריים, סקרי קרקע, סקרי גז אקטיבי ופאסיבי. הפרויקטים כוללים פעילויות מקדימות של איתור תשתיות תת קרקעיות, איתור נפלים, חישוף צמחיה, מדידות ועוד, וכן תיאום הדוק עם מפעלי אלביט הפועלים בשטח, לרבות תיאומים תפעוליים, ביטחוניים, בטיחותיים וסביבתיים.

דוגמאות לאתרים בהם מנהלת נצר השרון פרויקטים בתחום חקר קרקע וגזי קרקע

תעש השרון

מתחם בגודל 6,000 דונם הפעיל כיום ע"י אלביט מערכות. המתחם צפוי להתפנות בשלביות והפעילות תועבר לרמת בקע בנגב. באתר מבוצעים סקרי קרקע, גז קרקע וסקר סיכונים לצורך אפיון הזיהום וגיבוש תוכנית שיקום קרקע שתאפשר החזרת הקרקע לרמ"י ופיתוח אזרחי לצורכי מגורים ותעסוקה.

רמת בקע

רמת בקע הינו מתחם בגודל 52,000 דונם בו פועלת אלביט מערכות ואליו צפויה לעבור הפעילות שתתפנה מתעש השרון. באתר עצמו מבוצעים סקרי קרקע וגז קרקע לצורך איפיון הזיהום בקרקע. מטרת הפרויקט הינה לאפשר פיתוח האתר ע"י אלביט מערכות וכפועל יוצא לאפשר פינוי מתחם תעש השרון.

אתרים באיזור השפלה

אתרים פעילים בהם נצר השרון מבצעת פרויקטים של סקרי קרקע וגז קרקע בחלקים שונים באתר על מנת לאפשר המשך והרחבת הפעילות. הפרויקטים מבוצעים תוך תיאום מלא עם כל הגורמים הפעילים באתר לצורך קידום הפרויקטים מבלי לפגוע בפעילות השוטפת המתקיימת באתרים.

תעש טירת הכרמל

אתר הממוקם דרומית לחיפה בו מתקיימת מזה שנים רבות פעילות של התעשייה הצבאית (כיום אלביט מערכות). נצר השרון מבצעת באתר סקר קרקע וגזי קרקע לצורך היערכות לביצוע שיקום קרקע וגזי קרקע. מטרת הפרוייקט הינה לאפשר החזרת הקרקע לרמ"י לצורך פיתוח אזרחי.

אתרים בצפון הארץ

אתרים פעילים בצפון הארץ ע"י חברת אלביט מערכות בהם מתוכננים ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע כהכנה לביצוע שיקום קרקע והמשך הפעילות התעשייתית באתר.

דוגמאות לאתרים בהם מנהלת נצר השרון פרויקטים בתחום חקר קרקע וגזי קרקע

תעש השרון
מתחם בגודל 6,000 דונם הפעיל כיום ע"י אלביט מערכות. המתחם צפוי להתפנות בשלביות והפעילות תועבר לאתר רמת בקע בנגב. באתר מבוצעים סקרי קרקע, גז קרקע וסקר סיכונים לצורך אפיון הזיהום וגיבוש תוכנית שיקום קרקע שתאפשר החזרת הקרקע לרמ"י ופיתוח אזרחי לצורכי מגורים ותעסוקה.

תעש השרון

מתחם בגודל 6,000 דונם הפעיל כיום ע"י אלביט מערכות. המתחם צפוי להתפנות בשלביות והפעילות תועבר לאתר רמת בקע בנגב. באתר מבוצעים סקרי קרקע, גז קרקע וסקר סיכונים לצורך אפיון הזיהום וגיבוש תוכנית שיקום קרקע שתאפשר החזרת הקרקע לרמ"י ופיתוח אזרחי לצורכי מגורים ותעסוקה.
רמת בקע
מתחם בגודל 52,000 דונם בו פועלת אלביט מערכות ואליו צפויה לעבור הפעילות שתתפנה מתעש השרון. באתר מבוצעים סקרי קרקע וגז קרקע לצורך איפיון הזיהום בקרקע. מטרת הפרויקט הינה לאפשר פיתוח האתר ע"י אלביט מערכות וכפועל יוצא לאפשר פינוי מתחם תעש השרון.

רמת בקע

מתחם בגודל 52,000 דונם בו פועלת אלביט מערכות ואליו צפויה לעבור הפעילות שתתפנה מתעש השרון. באתר מבוצעים סקרי קרקע וגז קרקע לצורך איפיון הזיהום בקרקע. מטרת הפרויקט הינה לאפשר פיתוח האתר ע"י אלביט מערכות וכפועל יוצא לאפשר פינוי מתחם תעש השרון.
אתרים באיזור השפלה
אתרים פעילים בהם נצר השרון מבצעת פרויקטים של סקרי קרקע וגז קרקע בחלקים שונים באתר על מנת לאפשר המשך והרחבת הפעילות. הפרויקטים מבוצעים תוך תיאום מלא עם כל הגורמים הפעילים באתר לצורך קידום הפרויקטים מבלי לפגוע בפעילות השוטפת המתקיימת באתרים.

אתרים באיזור השפלה

אתרים פעילים בהם נצר השרון מבצעת פרויקטים של סקרי קרקע וגז קרקע בחלקים שונים באתר על מנת לאפשר המשך והרחבת הפעילות. הפרויקטים מבוצעים תוך תיאום מלא עם כל הגורמים הפעילים באתר לצורך קידום הפרויקטים מבלי לפגוע בפעילות השוטפת המתקיימת באתרים.
תעש טירת הכרמל
אתר הממוקם דרומית לחיפה בו מתקיימת מזה שנים רבות פעילות של התעשייה הצבאית (כיום אלביט מערכות). נצר השרון מבצעת באתר סקר קרקע וגזי קרקע לצורך היערכות לביצוע שיקום קרקע וגזי קרקע. מטרת הפרוייקט הינה לאפשר החזרת הקרקע לרמ"י לצורך פיתוח אזרחי.

תעש טירת הכרמל

אתר הממוקם דרומית לחיפה בו מתקיימת מזה שנים רבות פעילות של התעשייה הצבאית (כיום אלביט מערכות). נצר השרון מבצעת באתר סקר קרקע וגזי קרקע לצורך היערכות לביצוע שיקום קרקע וגזי קרקע. מטרת הפרוייקט הינה לאפשר החזרת הקרקע לרמ"י לצורך פיתוח אזרחי.
אתרים בצפון הארץ
אתרים פעילים ע"י אלביט מערכות בהם מתוכננים ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע כהכנה לביצוע שיקום קרקע והמשך הפעילות התעשייתית באתר.

אתרים בצפון הארץ

אתרים פעילים ע"י אלביט מערכות בהם מתוכננים ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע כהכנה לביצוע שיקום קרקע והמשך הפעילות התעשייתית באתר.
בודק...