שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

פינוי מבנים, תשתיות וציוד ממתחמים תעשייתיים

נצר השרון מנהלת פרוייקט פינוי מתחמי התעשייה הצבאית לשעבר עם סיום ופינוי הפעילות התעשייתית באתרים.
הפרוייקטים כוללים מיפוי המבנים ותכולתם, עריכת תוכניות פינוי כלליות ומפורטות לביצוע נטרול סיכונים, טיהור פירוק ופינוי מבנים, ציוד ותשתיות לרבות תת״ק מזוהמים, באופן הבטיחותי והסביבתי ביותר. המתחמים המפונים כוללים:
מבנים מורכבים בהם התבצעה פעילות רבת שנים ליצור חומרים מסוכנים לרבות חומרי נפץ, תשתיות תת קרקעיות, צנרות, מיכלים, אסבט ועוד.

תעש השרון

באתר קיימים מאות מבנים שחלקם, כבר מפונים מפעילות וחלקם צפויים להתפנות מפעילות במסגרת מעבר אלביט לנגב בשנים הבאות. המבנים שימשו לפעילות ייצור, עיבוד, אחסנה ועוד. חלק מהמבנים מזוהמים בחומרים מסוכנים ביניהם גם חומרי נפץ ברמות זיהום שונות, בהתאם לסוג הפעילות שהתבצעה במבנה. נצר השרון מנהלת את פרויקט פירוק ופינוי המבנים, התכולה והתשתיות, תוך התמקדות במניעת ונטרול הסיכונים הבטיחותיים והסביבתיים האפשריים, ובליווי רגולטורי רלוונטי. עבודות פינוי המבנים מבוצעות כהכנה לשלב השלמת סקירת הזיהומים בקרקע ושיקומה, טרם החזרת המתחמים למדינה לפיתוח אזרחי.

דוגמא לאתר בו מבצעת נצר השרון פינוי מבנים, תשתיות וציוד

תעש השרון
באתר קיימים מאות מבנים שחלקם, כבר מפונים מפעילות וחלקם צפויים להתפנות מפעילות במסגרת מעבר אלביט לנגב בשנים הבאות. המבנים שימשו לפעילות ייצור, עיבוד, אחסנה ועוד. חלק מהמבנים מזוהמים בחומרים מסוכנים ביניהם גם חומרי נפץ ברמות זיהום שונות, בהתאם לסוג הפעילות שהתבצעה במבנה. נצר השרון מנהלת את פרויקט פירוק ופינוי המבנים, התכולה והתשתיות, תוך התמקדות במניעת ונטרול הסיכונים הבטיחותיים והסביבתיים האפשריים, ובליווי רגולטורי רלוונטי. עבודות פינוי המבנים מבוצעות כהכנה לשלב השלמת סקירת הזיהומים בקרקע ושיקומה, טרם החזרת המתחמים למדינה לפיתוח אזרחי.

תעש השרון

באתר קיימים מאות מבנים שחלקם, כבר מפונים מפעילות וחלקם צפויים להתפנות מפעילות במסגרת מעבר אלביט לנגב בשנים הבאות. המבנים שימשו לפעילות ייצור, עיבוד, אחסנה ועוד. חלק מהמבנים מזוהמים בחומרים מסוכנים ביניהם גם חומרי נפץ ברמות זיהום שונות, בהתאם לסוג הפעילות שהתבצעה במבנה. נצר השרון מנהלת את פרויקט פירוק ופינוי המבנים, התכולה והתשתיות, תוך התמקדות במניעת ונטרול הסיכונים הבטיחותיים והסביבתיים האפשריים, ובליווי רגולטורי רלוונטי. עבודות פינוי המבנים מבוצעות כהכנה לשלב השלמת סקירת הזיהומים בקרקע ושיקומה, טרם החזרת המתחמים למדינה לפיתוח אזרחי.
בודק...