שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

שיקום מי תהום

חברת נצר השרון מנהלת פרויקטים לשיקום מי תהום מזוהמים באתרי תעש הפעילים. הפרויקטים מבוצעים בשיטת BOT, לפיה יבחר זכיין אשר יקים מתקן לטיפול במי תהום ותשתיות נלוות ויתפעל אותו  במשך תקופת הזיכיון.

הפרויקטים מבוצעים באתרים פעילים דבר המחייב סינכרון ותיאום מלא עם הגורמים הפעילים באתר בהיבטי תפעול, ביטחון, בטיחות וסביבה.

תעש השרון

נצר השרון מונתה על ידי רשות המים לנהל ולתכלל מטעמה את פרויקט שיקום מי התהום בתעש השרון.  פרויקט זה, הינו פרויקט שיקום מי התהום הגדול, היקר והמורכב ביותר שבוצע בישראל. בהתאם לתוכנית שיזמה רשות המים ישאבו מי תהום מזוהמים ויעברו טיפול ביולוגי במתקן ייעודי שיוקם לשם כך בצומת מורשה. המים הנקיים יוזרמו לירקון, כחלק מפרויקט גאולת נחל הירקון. הפרויקט יבוצע בשיטת ה-BOT. הזכיין שיבחר במכרז יתכנן, יקים ויתפעל את הפרויקט לתקופה של 25 שנה.

אתר באיזור השפלה

נצר השרון החלה בקידום פרויקט שיקום מי תהום באתר באיזור השפלה. על פי התכנון הראשוני של הפרויקט, יוקמו שני קידוחים בסמוך למוקד הזיהום. המים המזוהמים יוזרמו אל מתקן לטיפול ביולוגי לצורך ניקוי מי התהום, ומשם יועברו בצנרת למאגר מים וישמשו לצורך השקיה לחקלאות. הפרויקט יבוצע בשיטת ה BOT. הזכיין שיבחר במכרז יתכנן, יקים ויתפעל את הפרויקט לתקופה של 25 שנה. הפרויקט יכלול שילוב חברות זרות בעלות מומחיות בתחום בפרויקט.

דוגמאות לאתרים בהם מתבצע שיקום מי תהום מזוהמים:

תעש השרון
נצר השרון מונתה על ידי רשות המים לנהל ולתכלל מטעמה את פרויקט שיקום מי התהום בתעש השרון.  פרויקט זה, הינו פרויקט שיקום מי התהום הגדול, היקר והמורכב ביותר שבוצע בישראל. בהתאם לתוכנית שיזמה רשות המים ישאבו מי תהום מזוהמים ויעברו טיפול  ביולוגי במתקן ייעודי שיוקם לשם כך בצומת מורשה. המים הנקיים יוזרמו לירקון, כחלק מפרויקט גאולת נחל הירקון. הפרויקט יבוצע בשיטת ה-BOT. הזכיין שיבחר במכרז יתכנן, יקים ויתפעל את הפרויקט לתקופה של 25 שנה.

תעש השרון

נצר השרון מונתה על ידי רשות המים לנהל ולתכלל מטעמה את פרויקט שיקום מי התהום בתעש השרון.  פרויקט זה, הינו פרויקט שיקום מי התהום הגדול, היקר והמורכב ביותר שבוצע בישראל. בהתאם לתוכנית שיזמה רשות המים ישאבו מי תהום מזוהמים ויעברו טיפול  ביולוגי במתקן ייעודי שיוקם לשם כך בצומת מורשה. המים הנקיים יוזרמו לירקון, כחלק מפרויקט גאולת נחל הירקון. הפרויקט יבוצע בשיטת ה-BOT. הזכיין שיבחר במכרז יתכנן, יקים ויתפעל את הפרויקט לתקופה של 25 שנה.
אתר באזור השפלה
נצר השרון החלה בקידום פרויקט שיקום מי תהום באתר באיזור השפלה. על פי התכנון הראשוני של הפרויקט, יוקמו שני קידוחים בסמוך למוקד הזיהום. המים המזוהמים יוזרמו אל מתקן לטיפול ביולוגי לצורך ניקוי מי התהום, ומשם יועברו בצנרת למאגר מים וישמשו לצורך השקיה לחקלאות. הפרויקט יבוצע בשיטת ה BOT. הזכיין שיבחר במכרז יתכנן, יקים ויתפעל את הפרויקט לתקופה של 25 שנה. בשלב הנוכחי, נצר השרון מכינה את התכנון העקרוני של הפרויקט, מקדמת את האישורים הסטטוטוריים ומכינה את מסמכי המכרז. הפרויקט יכלול שילוב חברות זרות בעלות מומחיות בתחום בפרויקט.

אתר באזור השפלה

נצר השרון החלה בקידום פרויקט שיקום מי תהום באתר באיזור השפלה. על פי התכנון הראשוני של הפרויקט, יוקמו שני קידוחים בסמוך למוקד הזיהום. המים המזוהמים יוזרמו אל מתקן לטיפול ביולוגי לצורך ניקוי מי התהום, ומשם יועברו בצנרת למאגר מים וישמשו לצורך השקיה לחקלאות. הפרויקט יבוצע בשיטת ה BOT. הזכיין שיבחר במכרז יתכנן, יקים ויתפעל את הפרויקט לתקופה של 25 שנה. בשלב הנוכחי, נצר השרון מכינה את התכנון העקרוני של הפרויקט, מקדמת את האישורים הסטטוטוריים ומכינה את מסמכי המכרז. הפרויקט יכלול שילוב חברות זרות בעלות מומחיות בתחום בפרויקט.
בודק...