שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

שיקום קרקע

כחלק מתהליך הטיפול בקרקע, נצר השרון מבצעת פעולות לשיקום הקרקע על מנת להפחית את ריכוזי המזהמים בקרקע וגזי הקרקע לרמה המותרת על פי ערכי הסף, שנקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה או במסגרת סקר סיכונים לקביעת ערכי מטרה מבוססי סיכון. פעולות השיקום מבוצעות לאחר סיום שלב אפיון האתר באמצעות ביצוע סקרי קרקע וגזי קרקע. השיקום יכול להתבצע במגוון טכנולוגיות, אם זה באתר עצמו ללא ביצוע חפירת הקרקע (In-Situ) או באמצעות חפירת הקרקע המזוהמת וטיפול בה באתר עצמו (On-Site) או באתרים מורשים מחוץ לאתר (Ex-Situ).

תעש השרון- שיקום אתרי פסולת תעשייתית

נצר השרון ביצעה פרויקט איתור, מיפוי, חפירה ופינוי פסולות תעשייתיות שהוטמנו באתר לפני עשרות שנים. הפרויקט כלל ביצוע פיילוט, בחינה ושימוש בשיטות גיאופיזיות למיפוי תת הקרקע, חפירת גופי פסולת תעשייתית כולל אסבסט במספר איזורים והחזרת המצב לקדמותו. הפרויקט בוצע תוך הקפדה על מניעת השפעות סביבתיות על האוכלוסיה הסמוכה, כולל ניטור אוויר סביבתי, עבודה לפי כיווני רוח, הרטבה, יריעות אבק ועוד. השלב הבא של הטיפול במחפורות מזוהמות הינו פרויקט של איתור ופינוי בורות הטמנה שבהם הוטמנו חומ"ס. המחפורות ממוקמות בשני אתרים נוספים בתעש השרון.

אתר באיזור השפלה

מפעל ביטחוני בו מבצעת נצר השרון פרויקט שיקום קרקע וגזי קרקע. באתר זה מבוצע פרויקט בינוי חיוני בו החברה מבצעת שיקום בגזי קרקע IN-SITU בשיטת ה-SVE על מנת לאפשר המשך פרויקט הבינוי. הפרויקט מבוצע בסביבת עבודה ביטחונית פעילה בה נדרשת נצר השרון לסנכרון העבודות עם הפעילות השוטפת באתר ופרויקט הבינוי תוך מתן מענה סביבתי בסביבה עם סיווג ביטחוני גבוה.

דוגמא לאתר בו מבוצע שיקום קרקע

תעש השרון
נצר השרון ביצעה פרויקט איתור, מיפוי, חפירה ופינוי פסולות תעשייתיות שהוטמנו באתר לפני עשרות שנים. הפרויקט כלל ביצוע פיילוט, בחינה ושימוש בשיטות גיאופיזיות למיפוי תת הקרקע, חפירת גופי פסולת תעשייתית כולל אסבסט במספר איזורים והחזרת המצב לקדמותו. הפרויקט בוצע תוך הקפדה על מניעת השפעות סביבתיות על האוכלוסיה הסמוכה, כולל ניטור אוויר סביבתי, עבודה לפי כיווני רוח, הרטבה, יריעות אבק ועוד. השלב הבא של הטיפול במחפורות מזוהמות הינו פרויקט של איתור ופינוי בורות הטמנה שבהם הוטמנו חומ"ס. המחפורות ממוקמות בשני אתרים נוספים בתעש השרון. בשלב זה החברה מצויה בהליך של תכנון הפרויקט והערכות למכרזים.

תעש השרון

נצר השרון ביצעה פרויקט איתור, מיפוי, חפירה ופינוי פסולות תעשייתיות שהוטמנו באתר לפני עשרות שנים. הפרויקט כלל ביצוע פיילוט, בחינה ושימוש בשיטות גיאופיזיות למיפוי תת הקרקע, חפירת גופי פסולת תעשייתית כולל אסבסט במספר איזורים והחזרת המצב לקדמותו. הפרויקט בוצע תוך הקפדה על מניעת השפעות סביבתיות על האוכלוסיה הסמוכה, כולל ניטור אוויר סביבתי, עבודה לפי כיווני רוח, הרטבה, יריעות אבק ועוד. השלב הבא של הטיפול במחפורות מזוהמות הינו פרויקט של איתור ופינוי בורות הטמנה שבהם הוטמנו חומ"ס. המחפורות ממוקמות בשני אתרים נוספים בתעש השרון. בשלב זה החברה מצויה בהליך של תכנון הפרויקט והערכות למכרזים.
אתר באיזור השפלה
מפעל ביטחוני בו מבצעת נצר השרון פרויקט שיקום קרקע וגזי קרקע. באתר זה מבוצע פרויקט בינוי חיוני בו החברה מבצעת שיקום בגזי קרקע IN-SITU בשיטת ה-SVE על מנת לאפשר המשך פרויקט הבינוי. הפרויקט מבוצע בסביבת עבודה ביטחונית פעילה בה נדרשת נצר השרון לסנכרון העבודות עם הפעילות השוטפת באתר ופרויקט הבינוי תוך מתן מענה סביבתי בסביבה עם סיווג ביטחוני גבוה.

אתר באיזור השפלה

מפעל ביטחוני בו מבצעת נצר השרון פרויקט שיקום קרקע וגזי קרקע. באתר זה מבוצע פרויקט בינוי חיוני בו החברה מבצעת שיקום בגזי קרקע IN-SITU בשיטת ה-SVE על מנת לאפשר המשך פרויקט הבינוי. הפרויקט מבוצע בסביבת עבודה ביטחונית פעילה בה נדרשת נצר השרון לסנכרון העבודות עם הפעילות השוטפת באתר ופרויקט הבינוי תוך מתן מענה סביבתי בסביבה עם סיווג ביטחוני גבוה.
בודק...