שדרות ביאליק 64 ת.ד 112 רמת השרון 4710002 טלפון: 03-5485739

נצר השרון פירקה מספר מתקנים ומתחמי עבודה בשטח מפעל תעש השרון ובניהם מתקן מורכב בן 5 קומות אשר שימש לייצור חומרים מסוכנים וחומרים כימיים

נצר השרון פינתה מספר מתחמי תעשייה בשטח מפעל תעש השרון ובניהם מבנה מורכב, אשר שימש את התעשיה הצבאית משך עשרות שנים לייצור ואחסון חומרים
מסוכנים וחומרים כימיים.
המבנה בן 5 קומות, המכונה ״הפיל הלבן״, בגובה של 25 מטר, עשוי מצינורות פלדה וממעטפת חיצונית העשויה מחומר האסבסט פונה בתהליך שכלל הכנות רבות שנמשכו
מספר חודשים ובמתודולוגיית עבודה ייחודית לפינוי והריסת מבנה בתוך מתחם תעשייתי פעיל ובסמוך לאוכלוסייה אזרחית ובית ספר יסודי. הפלת המבנה על כל
חלקיו בוצעה בתהליך מהיר תוך נטרול סיכונים לחיי אדם ולסביבה.
בהמשך לכך – חברת נצר השרון, נערכת להריסה ופינוי של כ- 350 מבנים, במתחם אליהו, בצפון מפעל תעש השרון בשטח של כ- 1,200 דונם, בין היתר מבנים אשר שימשו לייצור תחמושת וחומרי נפץ במתחם. המדובר בפינוי מתחם, שבו מבני תעשייה שהיו פעילים עד לאחרונה וחלקם שימשו לייצור ואיחסון אמל״ח.
הנטרול, הטיהור, ההריסה והפינוי של המבנים יתבצע בתהליך של מתודולוגיה סדורה, שנבנתה ע״י נצר השרון כולל סקר סיכונים והנחיות בטיחות נוקשות. ובדגש על בטיחות
ושמירה על האדם וערכי הטבע, בליווי של כל הגורמים הרגולטורים להגנת הסביבה
בהתבסס על עקרונות של הפחתת פסולת.

בודק...